برخی به اشتباه فکر کردند علی لایجانی می‌تواند حلقه وصل اصلاح‌طلبان با حاکمیت باشد/ اصلاحات هویت‌طلبی را فدای قدرت‌طلبی کرد