اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پزشکیان: اگر امام بود، نمی‌پذیرفت وضع مردم این چنین باشد