اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفی/ اصلاحات به سادگی قابل انجام نیست