انتقاد محمدرضا باهنر از شورای نگهبان/ اگر نامزدی خودش اعلام کند که دلایل رد صلاحیتم را اعلام کنید، محرمانگی بی معناست

انتقاد محمدرضا باهنر از شورای نگهبان/ اگر نامزدی خودش اعلام کند که دلایل رد صلاحیتم را اعلام کنید، محرمانگی بی معناست