شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …فروش رم لپ تاپزبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …