شوهرم متوجه ارتباط من و حمید شد و هر روز کتکم می‌زند / حمید هم با یک دختر رفت!