سخنگوی آموزش و پرورش: صدور مجوز بازگشایی مدارس برای ۳ گروه دانش آموزی