نقد روزنامه جمهوری اسلامی به سخنرانی تلویزیونی رئیسی/ کاش واقعیات را می‌گفت