اعلام موجودیت اولین گروه چریک شهری علیه طالبان +فیلم