اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسرائیل آب دریا را روانه تونل‌های حماس کرد