هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTفروش پودر ماهی، فروش ماهی خشک، …باطری ساز سیار امداد خودرو باطری …

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا: صندوق بازنشستگی دیگر از ما نمی‌پذیرد که شرکتی زیان ده باشد