افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا در آفریقای جنوبی

افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا در آفریقای جنوبی