والدین نگران نباشند؛ واکسن مشکل حادی در نوجوانان ایجاد نمی‌کند