پنتاگون: از طالبان برای حملات هوایی اجازه نمی‌گیریم