اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

‌می‌خواهیم وزرا را استیضاح کنیم، اما اصلا اجازه نمی‌دهند/ به اشکال مختلف ما را تحت فشار قرار می‌دهند