اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قیمت نان در دست جمشید بسم الله / نان دو نرخی می‌شود