پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان کرمان