استاندار تهران: موارد ابتلای دانش آموزان به کرونا دیده شده اما نگران کننده نیست

استاندار تهران: موارد ابتلای دانش آموزان به کرونا دیده شده اما نگران کننده نیست