فاصله بین تزریق واکسن آنفلوانزا و کرونا ۱۴ روز باشد/ ادامه عوارض واکسن تا ۴۸ ساعت یعنی کرونا گرفتید