استعفای آیت‌الله جنتی از شورای هماهنگی تبلیغات

استعفای آیت‌الله جنتی از شورای هماهنگی تبلیغات