اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید کشف حجاب را در شرایط فعلی که اوضاع آرام‌تر شده، کنترل کرد