آموزشگاه نارونتعمیر هاردبرس سیمیلامپ ادیسونی

مهرعلیزاده و همتی با هم قرارهایی گذاشته‌اند/ سال ۸۴ کسی از مهرعلیزاده نخواسته بود انصراف بدهد