صدا و سیما برای خرید هر فیلم سینمایی چقدر هزینه می‌کند؟

صدا و سیما برای خرید هر فیلم سینمایی چقدر هزینه می‌کند؟