این مقام ارشد طالبان نمی‌تواند افغانستان را روی نقشه پیدا کند! +فیلم