تولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …

قرعه کشی مراحل چهارم و پنجم جشنواره همراه بانک ملت