شهرداری تهران: مخازن زباله قفل‌دار می‌شوند/ برخی با خودروی شخصی از مخازن، زباله جمع‌آوری می‌کنند