واکسیناسیون تهرانی‌ها در مسیر پیاده‌روی روز اربعین