آمریکا باید فورا به ازای پایبندی کامل ایران، به توافق بازگردد و تحریم‌ها را رفع کند