فروش کیف پول های سخت افزاریآموزش تعمیرات موبایل همراه با معرفی …توزیع انواع سیلیکون قالبگیری .مواد …فروش زمین باغی در جاده نظامی

 از رییس و چهره‌های معتبرتر مجلس تعجب میکنم که با سکوت، به شکل‌گیری بدعت شنییع فحاشی از تربیون مجلس، مجال دادند