آموزش و پرورش: دانش‌آموزان باید دو روز در هفته به کلاس حضوری بروند