یک میلیون ایرانی آلزایمر دارند/ افزایش آمار آلزایمر با شیوع کرونا