گفت‌وگوی دو جانبه با آمریکا در وین نداریم/ اگر آمریکا برای رفع تحریم‌ها به وین بیاید می‌تواند بلیط بازگشت به برجام را دریافت کند

گفت‌وگوی دو جانبه با آمریکا در وین نداریم/ اگر آمریکا برای رفع تحریم‌ها به وین بیاید می‌تواند بلیط بازگشت به برجام را دریافت کند