تعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …پک پذیرایی ختم - پک پذیرائی ختممحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTفروش مواد پلی آمید

تکمیل و تجاری سازی ۲۳ هزار دستگاه از محصولات سایپا همزمان با تعطیلات تابستانی خودروسازان