سال نو مبارک - عسل مداآموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …تعمیرات لمینت و شوینده و پولیش …

مقیمی: سال آینده تعهد معوق در ایران خودرو نخواهیم داشت