پادشاه عربستان: امیدواریم گفت‌و‌گوها با ایران به اعتمادسازی منجر شود