اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عمادالدین باقی: اگر شدت عمل با معترضان با متخلفین به کار می‌رفت، فساد ریشه‌کن می‌شد!