اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طی ٩ ماه بالغ بر ١٨٣ هزار نفر از بانک ملی ایران وام ازدواج دریافت کردند