‌جزئیات طرح جدید مسکن/ ساخت و ساز در بافت شهری انجام می‌شود؟