آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۵۵۳۳۵۲۰ نفر مبتلا و ۱۱۹۳۶۰ نفر فوتی