اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارسال فرآورده‌های سوختی رایگان به لبنان تکذیب شد