فنر های پیچشی و فنر فرمدارتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

خط مقدم بسیجیان ما، صنعتگران کشور هستند