نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152آموزش تخصصی دف در تهرانپارسپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

مصادره واحد‌های تولیدی توسط بانک ها، شایعه یا واقعیت؟!