اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدئویی از لحظه برق گرفتگی هولناک در ایستگاه راه آهن!