آژانس انتشار اطلاعات و نامه‌های محرمانه ایران را متوقف کند/ در غیر این صورت ایران قطعاً اقداماتی را در این زمینه انجام خواهد داد