اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو کمیسیون صنایع: مجلس قطعا با پیشنهاد دولت برای عدم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ مخالفت خواهد کرد