اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشجویان را از خوابگاه محروم نکردیم؛ پیامک عدم حضور دادیم!/ تعدادی نیرو به حراست دانشگاه اضافه شده