اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر ارتباطات: نه صیانت داریم و نه اینترنت ملی