سیگنال مذاکره با عربستان به بازار ارز/ دلار چه واکنشی نشان می‌دهد؟