داکت اسپلیت و اسپیلتناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …