جامعه نیوزنمایندگی زیمنس تهران - فروش انواع …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …مس الیاژی

برنامه‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران با شکست مواجه شده است